Gwarancja Stowarzyszenia Konsumentów Polskich

Bezpieczeństwo klientów podpisujących dokument z certyfikatem Dobra Umowa gwarantuje uznana organizacja pozarządowa, której celem statutowym jest ochrona konsumentów. Konsumenci znają nas i ufają nam, ponieważ dbamy o ich interesy już od 1995 roku.

Bezpieczeństwo, wiarygodność, zaufanie, sprzedaż

Certyfikat Dobra Umowa nadany przez wiarygodną organizację konsumencką oznacza dla klientów większe poczucie bezpieczeństwa, które wynika z rzeczywistego uwzględnienia ich interesów w procesie tworzenia umowy. Większe zaufanie oznacza większy komfort zawierania umowy.

Kompleksowa usługa
 

Proces certyfikacji obejmuje analizę wzorców umownych i przygotowanie raportów oraz monitoring prawa w okresie obowiązywania certyfikatu Dobra Umowa.