Jak to działa?

 

Procedura przyznawania Certyfikatu Dobra Umowa wygląda następująco:

 

 1. Analiza
  1. Po zgłoszeniu do programu i przesłaniu nam wzorców umownych przeprowadzamy ich dokładną analizę
    
 2. Przygotowanie raportów
  1. Efektem analizy jest raport, który zawiera uwagi do umów i propozycje zmian z uzasadnieniem. Po ewentualnych wyjaśnieniach i konsultacjach opracowujemy drugi raport
    
 3. Nadanie certyfikatu
  1. Certyfikat Dobra Umowa nadajemy po wdrożeniu uwag zawartych w przygotowanym przez nas raporcie
  2. Przez kolejne 12 miesięcy Twoja firma może posługiwać się Certyfikatem oraz logo programu Dobra Umowa, a klienci mogą spokojnie zawierać umowy z przekonaniem, że ich interes nie jest zagrożony. W tym czasie zapewniamy też monitoring prawa.

 

Szczegóły dotyczące przyznawania Certyfikatu znajdziesz też w naszym Regulaminie.

 

 

Gwarancja Stowarzyszenia Konsumentów Polskich

Relacja pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem jest formalnie określona w łączącej ich umowie. Niestety w procesie tworzenia umów konsumenckich brakuje głosu samych konsumentów. W rezultacie umowy konsumenckie są tworzone jednostronnie przez firmy, a zatem są pisane jedynie z perspektywy tych firm.

Nic dziwnego, że 56% konsumentów źle ocenia sposób, w jaki sformułowane są umowy firm usługowych (wg. badania Instytutu Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur z grudnia 2011 r.).

Konsumenci słusznie obawiają się podpisywania umów, których jakość pozostawia wiele do życzenia. O skali nieprawidłowości w umowach świadczyć może liczba klauzul niedozwolonych wpisywanych do rejestru prowadzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rejestr zawiera już ponad 5 tys. klauzul, a rocznie powiększa się o ponad 900 nowych wpisów.

Nie jesteśmy firmą, lecz organizacją pozarządową, której celem statutowym jest ochrona konsumentów. Konsumenci znają Stowarzyszenie ufają mu, ponieważ dba o ich interesy już od 1995 roku. Wierzymy, że są przedsiębiorcy, którym faktycznie zależy na dobrej relacji z klientami i którzy nie obawiają się uwzględnienia interesów konsumentów w swoich umowach. Takim firmom proponujemy udział w programie certyfikacji Dobra Umowa. Wychodząc naprzeciw potrzebom konsumentów firma może w sposób niebudzący wątpliwości budować swoją wiarygodność. W tym z chęcią pomożemy.

Bezpieczeństwo, wiarygodność, zaufanie, sprzedaż

Program certyfikacji Dobra Umowa pomaga konsumentom w rozwiązaniu bardzo realnego problemu, z którym stykają się na co dzień – braku poczucia bezpieczeństwa i niepewności co do treści zawieranych umów. Umowy są zbyt długie, nieczytelne, pisane trudnym językiem, dlatego konsumenci często ich nie czytają. Brak większego wpływu na treść umowy, brak wiedzy prawniczej powoduje potrzebę konsultacji istotnych umów z kimś zaufanym. Tym kimś są najczęściej rodzina lub przyjaciele. Warto wspomnieć, że Europejczycy ufają stowarzyszeniom konsumentów prawie tak samo jak przyjaciołom i rodzinie (druga, najbardziej zaufana grupa wg. badania TNS Momentum z grudnia 2008).

Konsumenci ufają nam, ponieważ faktycznie dbamy o ich interes. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich prowadzi akcje edukacyjne, konsultuje nowe przepisy konsumenckie, oraz udziela blisko 25 000 bezpłatnych porad prawnych rocznie w ramach Konsumenckiego Centrum E-porad działającego na zlecenie UOKiK.

Zaufanie jest kluczem do dobrego biznesu. Natomiast kluczem do zdobycia zaufania jest budowa wiarygodności. Wychodząc naprzeciw potrzebom konsumentów i rozwiązując ich realny problem związany z umowami firma może skutecznie budować swoją wiarygodność. Warto też wspomnieć, że zaufanie jest kluczową cechą, która buduje reputację firmy w oczach konsumentów i przekłada się pozytywnie na wyniki sprzedażowe (wg. badania 2013 Edelman Trust Barometer).

Program Dobra Umowa posiada honorowy patronat Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz tytuł najlepszej praktyki CSR, który został przyznany na drodze głosowania uczestników Targów Dobrych Praktyk CSR organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Nasz certyfikat oznacza dla konsumentów większe poczucie bezpieczeństwa, większe zaufanie, a zatem większy komfort zawierania umowy.

Kompleksowa usługa

Proces certyfikacji składa się z dwóch etapów.

Pierwszy etap obejmuje analizę wzorców umownych. Efektem analizy jest raport, który zawiera uwagi do umów i propozycje zmian z uzasadnieniem. Po ewentualnych wyjaśnieniach i konsultacjach opracowujemy drugi raport.

Po wdrożeniu uwag zawartych w przygotowanym przez nas raporcie dochodzi do nadania certyfikatu Dobra Umowa. To rozpoczyna drugi etap w programie. Przez kolejne 12 miesięcy firma może posługiwać się certyfikatem oraz logo programu Dobra Umowa, a konsumenci mogą spokojnie zawierać umowy z przekonaniem, że ich interes nie jest zagrożony. W tym czasie zapewniamy też monitoring prawa.