Opinie i wyróżnienia

 

Patronat honorowy Prezesa

 

 

Mając na uwadze znaczenie społeczne Państwa inicjatywy, z przyjemnością obejmę honorowym patronatem program certyfikacji „Dobra Umowa”.

- Magdalena Gaj, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

pismo o udzieleniu patronatu

 

 

Opinia Prezesa

 

(...) doceniam zaangażowanie i inicjatywę podjętą przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich mającą na celu poprawę jakości umów zawieranych przez konsumentów (...)

- Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel,
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

 

 

Najlepsza praktyka CSR

Program Dobra Umowa posiada tytuł najlepszej praktyki CSR, który został przyznany na drodze głosowania uczestników Targów Dobrych Praktyk CSR organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Na targach prezentowano w sumie 28 praktyk stosowanych przez firmy w ramach społecznie odpowiedzialnych działań (tzw. CSR - Corporate Social Responsibility). Na najlepszą praktykę targów głosowali zarówno ich uczestnicy, jak i internauci. W obu głosowaniach zwyciężyła Dobra Umowa.