Partnerzy

 

Każdy z nas spotyka się z długimi, trudnymi do zrozumienia umowami, np. o kredyt w banku, usługi telekomunikacyjne, zakup mieszkania u dewelopera. Nie mamy też pewności czy warunki gwarancji na nowy telewizor lub smartfon są dla nas korzystne.

Misją programu certyfikacji umów konsumenckich Dobra Umowa jest poprawa jakości umów zawieranych przez firmy z konsumentami. Certyfikat Dobra Umowa jest jasnym przekazem dla klientów, że firma liczy się z ich opinią i dba o ich interes. W ten sposób program daje szansę przedsiębiorcom na budowanie swojej wiarygodności, a konsumentom pomaga w jej ocenie.

 

Grażyna Rokicka, Prezes Stowarzyszenia Konsumentów Polskich

 
 

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich jest niezależną, pozarządową organizacją konsumencką. Stowarzyszenie prowadzi akcje edukacyjne, konsultuje nowe przepisy konsumenckie, oraz udziela bezpłatnych porad prawnych dziesiątkom tysięcy konsumentów rocznie w ramach Konsumenckiego Centrum E-porad prowadzonego we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Stowarzyszenie dba o interes konsumentów w Polsce już od 1995 roku.